Skip to main content

Zakres działalności

Prawo Cywilne

Prawo cywilne wymaga nie tylko doświadczenie oraz wiedzy, ale również skrupulatności, rzetelności i zaangażowania. Świadczymy usługi w bardzo szerokim zakresie, a sprawy mogą dotyczyć:

  • ochrony dóbr osobistych,

  • odszkodowania i zadośćuczynienia,

  • zakresu prawa autorskiego,

  • eksmisji,

  • zniesienia współwłasności,

  • zasiedzenia nieruchomości,

  • zapłaty należności wynikającej z zawartych umów.

To tylko przykładowe sprawy, które prowadzimy. Ich zakres jest bardzo szeroki i zachęcamy do skontaktowania się z nami. Warto odwiedzić naszą kancelarię w Łomży, żeby ustalić szczegóły naszej współpracy.

Zakres świadczonych usług w ramach prawa cywilnego

Świadczymy szeroki zakres usług w ramach prawa karnego i cywilnego, w którego skład wchodzi również prawo rodzinne. Oferujemy pomoc w sporządzaniu pism procesowych (pozwów i wniosków), a także reprezentację klientów w postępowaniach sądowych i przedsądowych.

Nasza kancelaria jest w stanie podjąć się każdej sprawy, niezależnie od trwającego etapu postępowania. Skorzystanie z naszych usług, pomoże Państwu zapobiec wpadnięciu w pułapki, jakie mogą się pojawić na drodze podczas trwania procedury cywilnej.

Prawo Karne

Prawo karne wymusza konieczność szybkiego i sprawnego działania. Warto się do nas zgłosić jak najprędzej, żeby ustalić właściwą linię obrony. To znacznie usprawni prowadzenie sprawy, a przede wszystkim zwiększy szanse na jej pozytywne rozpatrzenie. Co ważne posiadamy doświadczenie oraz niezbędną wiedzę do tego, żeby reprezentować naszych klientów przed sądem. Wspieramy ich w różnorodnych sprawach karnych, na każdym etapie postępowania, jako:

  • obrońcy podejrzanego albo oskarżonego,

  • pełnomocnicy pokrzywdzonego albo oskarżyciela posiłkowego.

Podejmujemy się różnorodnych spraw, m.in. o dozór elektroniczny, warunkowe zwolnienie z odbywania kary, w postępowaniach sądowych, apelacyjnych, kasacyjnych czy przygotowawczych.

Zakres świadczonych usług

Zawsze działamy na korzyść klienta, ponieważ taka jest nasza rola w postępowaniach karnych. W ramach świadczonych przez nas usług, oferujemy:

  • sporządzanie pism procesowych – wniosków, aktów oskarżenia, zażaleń, apelacji, kasacji,

  • pomoc w postępowaniu wykonawczym, m.in. uzyskanie wyroku łącznego, odroczenie wykonania kary czy udzielenie przerwy w wykonaniu kary.

Każda ze spraw jest inna, a więc nasza kancelaria adwokacka podchodzi do niej indywidualnie, dokładnie słuchając naszych klientów i angażując się w to, żeby usługa prawna przyniosła oczekiwane rezultaty.

Prawo Rodzinne

Prawo rodzinne wymaga od prawnika dużej delikatności oraz zaangażowania. W tym przypadku ważne jest nie tylko doświadczenie oraz wiedza. Nasza kancelaria poprowadzi Państwa przez skomplikowane procedury oraz pomoże podjąć słuszne decyzje, żeby uzyskać zadowalające rezultaty. Służymy doradztwem oraz reprezentujemy klientów w postępowaniach sądowych. Najczęstsze z nich dotyczą:

  • rozwodów i separacji,

  • podziału wspólnego majątku,

  • alimentów na rzecz dziecka lub współmałżonka,

  • ustalenia miejsca pobytu dziecka,

  • władzy rodzicielskiej oraz kontaktów z dzieckiem,

  • ustalenia lub zaprzeczenia ojcostwa,

  • ubezwłasnowolnienia.

Zakres usług w ramach prawa rodzinnego

Świadczymy usługi z zakresu czynności pozasądowych i sądowych. Wśród pierwszych można wyróżnić, m.in.:

  • porady prawne,

  • mediacje rodzinne,

  • pomoc w zakresie pisania pozwów oraz wniosków,

  • pomoc w zebraniu materiału dowodowego,

  • reprezentację klienta podczas różnych etapów postępowania.

Pomagamy naszym klientom przygotowywać różnorodne dokumenty, m.in. pozwy o rozwód, separację, zniesienie wspólności ustawowej, rozwiązanie przysposobienia, ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa czy tworzenie intercyzy.

Niezależnie od rodzaju sprawy, zawsze warto skontaktować się z adwokatem, aby otrzymać wsparcie w zakresie prawa karnego i przede wszystkim skrócić czas trwania postępowania i zwiększyć swoje szanse na jego pozytywne rozstrzygnięcie.

Prawo Pracy

Świadczymy różnorodne usługi prawne, oferując naszym klientom kompleksową pomoc na wielu płaszczyznach. Mocną stroną naszej kancelarii prawnej jest indywidualne podejście do potrzeb każdej osoby. Zawsze dajemy z siebie wszystko podczas prowadzenia różnorodnych postępowań, a o każdym kroku informujemy naszych klientów. Posiadamy szeroką wiedzę oraz cenne doświadczenie. Współpracujemy zarówno z klientami indywidualnymi, jak i firmami.

Reprezentujemy naszych klientów przed sądami w różnorodnych sprawach, m.in. o:

  • przywrócenie do pracy,

  • wynagrodzenie za nadliczbowe godziny,

  • uznanie wypowiedzenia za nieważne,

  • mobbing,

  • dyskryminację,

  • odszkodowanie.

Reprezentujemy zarówno pracowników, jak i pracodawców, również przed organami administracji państwowej, a więc ZUS-em oraz Państwową Inspekcją Pracy.

Zakres usług

Świadczymy również usługi doradcze, a więc nasi klienci mogą się do nas zgłosić po pomoc we właściwym formułowaniu różnorodnych umów: o pracę, zlecenie czy o dzieło. Pomagamy również tworzyć prawomocne umowy o zakazie konkurencji oraz wszystkie inne, które są związane z prawem pracy.

Z uwagi na szybszą możliwość zakończenia sporu, naszym klientom proponujemy również prowadzenie negocjacji oraz mediacji z drugą stroną sporu. Zawsze jednak szanujemy decyzję klienta i dostosowujemy się do jego preferencji. Zapraszamy także do poznania naszych usług z zakresu prawa administracyjnego.

Prawo Administracyjne

Prawo administracyjne jest bardzo rozległe i może dotyczyć nie tylko obywateli Polski, ale również cudzoziemców. Nasza kancelaria poprowadzi Państwa przez wszelkiego rodzaju, zawiłe sprawy administracyjne. Podejmowane przez nas zagadnienia dotyczą m.in.:

  • zagospodarowania przestrzennego,

  • prawa budowlanego,

  • gospodarki nieruchomościami,

  • podatków lokalnych,

  • pomocy społecznej,

  • wywłaszczania nieruchomości,

  • aktualizacji opłat za wieczyste użytkowanie.

Jeżeli powyżej nie znajduje się interesujące Państwa zagadnienia, mimo wszystko warto się z nami skontaktować, ponieważ do każdej ze spraw podchodzimy indywidualnie, podejmując się coraz to nowszych wyzwań.

Zakres usług w ramach prawa administracyjnego

Zakres świadczonych przez nas usług jest bardzo szeroki, ponieważ obsługa prawna może być niezwykle złożona. Nasi klienci zawsze mogą liczyć na pełne zaangażowanie oraz indywidualne podejście do sprawy. Wśród najczęściej realizowanych przez nas zadań, można wyróżnić:

  • tworzenie skarg do sądów administracyjnych,

  • reprezentowanie klientów na każdym etapie postępowania,

  • pomoc w pisaniu odwołań od decyzji sądów,

  • pomoc w pisaniu zażaleń na postanowienia administracyjne.

Przygotowujemy również pisma w postępowaniu administracyjnym oraz świadczymy usługi doradcze. To oznacza, że zawsze warto skontaktować się z adwokatem, żeby zwiększyć swoje szanse na pozytywne rozpatrzenie sprawy.

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług prawa cywilnego.