10 września 2023

Jak uzyskać prawo do opieki nad dzieckiem?

Po rozstaniu rodziców zazwyczaj sąd wyznacza, komu przysługuje prawo opieki nad dzieckiem. Jednocześnie określane jest miejsce stałego pobytu dziecka oraz wykonywanie władzy rodzicielskiej.

Opieka nad dzieckiem po rozstaniu rodziców

Dla dzieci rozwód rodziców jest sytuacją bardzo trudną, często tracą poczucie bezpieczeństwa. Niejednokrotnie zmienia się dla nich wiele istotnych rzeczy, czasami muszą zmienić miejsce zamieszkania, szkołę lub przedszkole, a tym samym tracą znajomych i kolegów. Warto pamiętać o tym wszystkim, gdy wnosimy do sądu wniosek o powierzenie władzy rodzicielskiej. Dobrze, gdy rodzice, dla dobra dziecka, oświadczą, że będą wspólnie działać m.in. w ustaleniu kontaktów, sprawowaniu opieki oraz podejmowania decyzji co do ich przyszłości. W takiej sytuacji sąd jedynie zatwierdza zawarte przez nich ustalenia. Jeżeli jednak nie ma takiego porozumienia, sąd przeprowadza rozprawę.

Co zrobić, aby uzyskać prawo do opieki nad dzieckiem?

Jeśli rodzice nie potrafią dojść do porozumienia w kwestii sprawowania opieki nad dzieckiem po rozstaniu, muszą wnieść sprawę do właściwego sądu rejonowego. W pierwszej kolejności należy złożyć wniosek o powierzenie władzy rodzicielskiej i uregulowanie kontaktów. W takiej sprawie warto skontaktować się z adwokatem, który pomoże w załatwieniu wszystkich formalności. Można odwiedzić w tym celu np. kancelarię adwokacką Darii Żmudzin. Na wniosek rodziców sąd przeprowadzi rozprawę. Podczas rozprawy oboje rodzice zostaną wysłuchani. Ponadto sąd może zarządzić przeprowadzenie wywiadu środowiskowego. Zdobyte informacje pozwolą ocenić, który z rodziców daje większą gwarancję właściwego sprawowania opieki nad dzieckiem. Może także być w tej sprawie powołany biegły. Najczęściej jest nim psycholog, którego zadaniem jest ocena stanu relacji dziecka z każdym z rodziców oraz ich kompetencji rodzicielskich. Wszystkie te czynności prowadzone są bardzo wnikliwie.

Czytaj też: Kontakty rodzica z dzieckiem- co zrobić w przypadku, gdy mimo orzeczenia sądowego lub ugody zawartej przed sądem lub mediatorem rodzic nie wykonuje swojego obowiązku?

Najnowsze wpisy na blogu

 • Czy mogę wymeldować niechcianego lokatora ?
  17 września 2023

  Czy mogę wymeldować niechcianego lokatora ?

  Czy istnieje możliwość zameldowania się bez zgody i wiedzy właściciela? Czy można wymeldować niechcianego lokatora?

 • Odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego
  17 września 2023

  Odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego – O czym warto wiedzieć ?

  Ustawodawca przewidział możliwość odbywania kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego, którego celem jest zdalne kontrolowanie miejsca…

 • ABC- dotyczące zasiedzenia nieruchomości.
  17 września 2023

  ABC- dotyczące zasiedzenia nieruchomości.

  Zgodnie z treścią art. 172 par. 1 k.c. posiadacz nieruchomości nie będący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie…

 • Uchylanie się od obowiązków rodzicielskich po decyzji sądu
  17 września 2023

  Kontakty rodzica z dzieckiem- co zrobić w przypadku, gdy mimo orzeczenia sądowego lub ugody zawartej przed sądem lub mediatorem rodzic nie wykonuje swojego obowiązku ?

  W praktyce dość często dochodzi do sytuacji, gdy mimo orzeczenia sądowego lub ugody zawartej przed sądem, lub mediatorem w przedmiocie…

 • Branża weselna a pandemia
  17 września 2023

  Wesele w dobie koronawirusa – jak wygląda sytuacja dla przedsiębiorców?

  Koronawirus przyczynił się do powstania wielu zakazów i obostrzeń, które w znacznym stopniu utrudniły funkcjonowanie poszczególnych przedsiębiorstw. W szczególnie problematycznej…

 • Komornik sądowy w czasie pandemii
  17 września 2023

  Egzekucja komornicza w czasie pandemii. Co może komornik?

  Pandemia koronawirusa w 2020 roku zamroziła działalność wielu przedsiębiorstw, jak i podmiotów publicznych. Ograniczenia dotknęły też komorników sądowych, którym wprowadzone…

 • Rozwód - od czego zacząć
  17 września 2023

  Rozwód- od czego zacząć?

  Postępowanie w sprawie o rozwód zaczyna się już w momencie sporządzania pozwu o rozwód. Pierwszym dylematem przed jakim stoi osoba…

 • Czy istnieje możliwość odzyskania prawa jazdy
  17 września 2023

  Czy istnieje możliwość odzyskania prawa jazdy zatrzymanego za jazdę pod wpływem alkoholu?

  Za prowadzenie samochodu po alkoholu polskie prawo przewiduje wysokie mandaty karne. Osobie zatrzymanej może również zostać odebrane prawo jazdy. Wielu…

 • Stwierdzenie nabycia praw do spadku i regulowanie spraw majątkowych - Adwokat Daria Żmudzin
  12 września 2023

  Postępowanie w sprawie stwierdzenia nabycia spadku- kiedy jest potrzebne?

  Czy konieczne jest regulowanie spraw majątkowych po zmarłym? Kiedy występuję się na drogę sądową celem stwierdzenia nabycia praw do spadku?…

 • Interesy majątkowe, zachowek i spory spadkowe - Adwokat Daria Żmudzin
  12 września 2023

  Zachowek – komu przysługuje i w jakiej wysokości?

  Interesy majątkowe stanowią bardzo ważną kwestią w naszym życiu. Niekiedy sprawy finansowe bywają bardzo skomplikowane, zwłaszcza w przypadku śmierci. W…