17 września 2023

Odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego – O czym warto wiedzieć ?

Zostałem skazany na karę roku pozbawienia wolności. Czy mogę odbyć ją poza zakładem karnym ? Co do zasady tak- istnieje taka możliwość……

Ustawodawca przewidział możliwość odbywania kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego, którego celem jest zdalne kontrolowanie miejsca pobytu skazanego przy użyciu środków technicznych. Dozór elektroniczny może być orzekany w następujący sposób:

 1. stacjonarny – polegający na stawianiu się przez skazanego w wyznaczonych dniach tygodnia i godzinach w określonym przez sąd miejscu;
 2. mobilny – sprowadzający się do kontroli bieżącego miejsca pobytu skazanego, bez względu na to, gdzie skazany się znajduje;
 3. zbliżeniowy – celem jest kontrola utrzymania przez skazanego określonej minimalnej odległości od osoby wskazanej przez sąd.

O tym w jaki sposób będzie odbywana kara decydują sąd penitencjarny. Uwaga! Dla właściwości miasta Łomża i okolic właściwym sądem penitencjarnym jest Sąd Okręgowy w Łomży.

Ważne ! Kara pozbawienia wolności wykonywana za pomocą dozoru elektronicznego zawsze przybiera postać dozoru stacjonarnego.

Dozór zbliżeniowy oraz mobilny ustawodawca przewidział do wykonywania środków karnych i zabezpieczających. ( o czym szerzej w innym artykule.)

Jesteś ciekaw jak wyglądają urządzenia do dozoru? Można sprawdzić to na rządowej stronie sw.gov.pl.

Jakie warunki należy spełnić, aby można było ubiegać się o wykonywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego:

UWAGA! Sąd penitencjarny może udzielić skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, jeżeli zostały spełnione łącznie następujące warunki:
1) wobec skazanego orzeczono karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą jednego roku i 6 miesięcy, a nie zachodzą warunki przewidziane w art. 64 recydywa podstawowa i wielokrotna § 2 Kodeksu karnego;
2) jest to wystarczające do osiągnięcia celów kary;
3) skazany posiada określone miejsce stałego pobytu;
4) osoby pełnoletnie zamieszkujące wspólnie ze skazanym wyraziły zgodę, o której mowa w art. 43h wykonywanie kary w systemie dozoru elektronicznego § 3;
5) odbywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego nie stoją na przeszkodzie warunki techniczne, o których mowa w art. 43h wykonywanie kary w systemie dozoru elektronicznego § 1.

Czy z wnioskiem takim może wystąpić tylko osoba która nie rozpoczęła jeszcze wykonywanie kary pozbawienia wolności?

Nie. Skazanemu, który rozpoczął już odbywanie kary w zakładzie karnym, można również udzielić zezwolenia na odbycie w systemie dozoru elektronicznego pozostałej części kary, jeżeli za udzieleniem zezwolenia przemawia dotychczasowa postawa i zachowanie skazanego. Uwaga! Kara pozbawienia wolności, którą skazany ma jeszcze odbyć nie może przekraczać jednego roku i 6 miesięcy.

Jak napisać wniosek i gdzie go należy złożyć?

Wniosek dotyczący udzielenia zezwolenia na wykonywanie kary w warunkach dozoru elektronicznego należy złożyć pisemnie do sądu penitencjarnego w którego okręgu znajduje się miejsce stałego pobytu skazanego.

Standardowe elementy każdego pisma kierowanego do sądu są następujące: miejsce i data sporządzenia pisma, oznaczenie osoby wnoszącej pismo wraz z dokładnym adresem oraz oznaczenie organu, do którego pismo jest kierowane.

W dalszej kolejności wskazać należy, iż tytułujemy nasze pismo jako: wniosek o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Tożsame zdanie wpisujemy w punkcie pierwszym naszego wniosku- gdzie wskazujemy nasze żądanie. O ile zawsze warto podać podstawę prawną wniosku, tak nie jest to element obligatoryjny.

Składając pismo można zawrzeć dodatkowy wniosek o wstrzymanie wykonania orzeczonej kary pozbawienia wolności. Należy pamiętać o tym, iż samo złożenie wniosku o SDE nie wywołuje skutku w postaci wstrzymania wykonania wobec czego skazany może być wezwany do stawienia się w zakładzie karnym.

Już we wniosku o dozór elektroniczny można również zawrzeć propozycję harmonogramu odbywania kary pozbawienia wolności w warunkach wolnościowych. W treści harmonogramu wskazujemy przedział czasu w ciągu doby i w poszczególnych dniach tygodnia, w których skazany może oddalić się ze wskazanego miejsca. Warto pamiętać, iż możemy w tym miejscu wskazać czas niezbędny do wykonywania pracy, ale również może to być np. czas niezbędny do wykonywania opieki nad dzieckiem lub schorowanym członkiem rodziny, a nawet czas niezbędny do wykonania praktyk religijnych. Katalog jest otwarty, przy czym to sąd każdorazowo oceni czy wyrazić zgodę na taki harmonogram.

Przeczytaj również: Czy mogę wymeldować niechcianego lokatora?

Najnowsze wpisy na blogu

 • Czy mogę wymeldować niechcianego lokatora ?
  17 września 2023

  Czy mogę wymeldować niechcianego lokatora ?

  Czy istnieje możliwość zameldowania się bez zgody i wiedzy właściciela? Czy można wymeldować niechcianego lokatora?

 • Odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego
  17 września 2023

  Odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego – O czym warto wiedzieć ?

  Ustawodawca przewidział możliwość odbywania kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego, którego celem jest zdalne kontrolowanie miejsca…

 • ABC- dotyczące zasiedzenia nieruchomości.
  17 września 2023

  ABC- dotyczące zasiedzenia nieruchomości.

  Zgodnie z treścią art. 172 par. 1 k.c. posiadacz nieruchomości nie będący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie…

 • Uchylanie się od obowiązków rodzicielskich po decyzji sądu
  17 września 2023

  Kontakty rodzica z dzieckiem- co zrobić w przypadku, gdy mimo orzeczenia sądowego lub ugody zawartej przed sądem lub mediatorem rodzic nie wykonuje swojego obowiązku ?

  W praktyce dość często dochodzi do sytuacji, gdy mimo orzeczenia sądowego lub ugody zawartej przed sądem, lub mediatorem w przedmiocie…

 • Branża weselna a pandemia
  17 września 2023

  Wesele w dobie koronawirusa – jak wygląda sytuacja dla przedsiębiorców?

  Koronawirus przyczynił się do powstania wielu zakazów i obostrzeń, które w znacznym stopniu utrudniły funkcjonowanie poszczególnych przedsiębiorstw. W szczególnie problematycznej…

 • Komornik sądowy w czasie pandemii
  17 września 2023

  Egzekucja komornicza w czasie pandemii. Co może komornik?

  Pandemia koronawirusa w 2020 roku zamroziła działalność wielu przedsiębiorstw, jak i podmiotów publicznych. Ograniczenia dotknęły też komorników sądowych, którym wprowadzone…

 • Rozwód - od czego zacząć
  17 września 2023

  Rozwód- od czego zacząć?

  Postępowanie w sprawie o rozwód zaczyna się już w momencie sporządzania pozwu o rozwód. Pierwszym dylematem przed jakim stoi osoba…

 • Czy istnieje możliwość odzyskania prawa jazdy
  17 września 2023

  Czy istnieje możliwość odzyskania prawa jazdy zatrzymanego za jazdę pod wpływem alkoholu?

  Za prowadzenie samochodu po alkoholu polskie prawo przewiduje wysokie mandaty karne. Osobie zatrzymanej może również zostać odebrane prawo jazdy. Wielu…

 • Stwierdzenie nabycia praw do spadku i regulowanie spraw majątkowych - Adwokat Daria Żmudzin
  12 września 2023

  Postępowanie w sprawie stwierdzenia nabycia spadku- kiedy jest potrzebne?

  Czy konieczne jest regulowanie spraw majątkowych po zmarłym? Kiedy występuję się na drogę sądową celem stwierdzenia nabycia praw do spadku?…

 • Interesy majątkowe, zachowek i spory spadkowe - Adwokat Daria Żmudzin
  12 września 2023

  Zachowek – komu przysługuje i w jakiej wysokości?

  Interesy majątkowe stanowią bardzo ważną kwestią w naszym życiu. Niekiedy sprawy finansowe bywają bardzo skomplikowane, zwłaszcza w przypadku śmierci. W…