17 września 2023

Czy mogę wymeldować niechcianego lokatora ?

Czy istnieje możliwość zameldowania się bez zgody i wiedzy właściciela? Czy można wymeldować niechcianego lokatora?

Odpowiedź na powyższe pytania jest oczywiście twierdząca.

Ale nim przejdziemy do tego na wstępie zaznaczyć należy, iż zgodnie z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2019 r. poz. 1397 z późn. zm.) w Polsce istnieje obowiązek meldunkowy. Więcej informacji na temat obowiązku meldunkowego przeczytasz na sw.gov.pl.

Ale nim przejdziemy do tego na wstępie zaznaczyć należy, iż zgodnie z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2019 r. poz. 1397 z późn. zm.) w Polsce istnieje obowiązek meldunkowy. Więcej informacji na temat obowiązku meldunkowego przeczytasz na sw.gov.pl.

Gdzie ZŁOŻYĆ dokumenty ?

Dokumenty dotyczące zameldowania i wymeldowania można złożyć:

 • w urzędzie albo przez internet,
 • osobiście albo przez pełnomocnika.

W przypadku osoby niepełnoletniej zameldowania dokonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad tą osobą faktyczną opiekę. Przedstawicielem ustawowym osoby niepełnoletniej są jej rodzice. Obowiązku meldunkowego można dopełnić także przez pełnomocnika legitymującego się właściwym pełnomocnictwem.

Co jest potrzebne do zameldowania?

 • jeśli jesteś właścicielem lub masz inny tytuł prawny do mieszkania, w którym chcesz się zameldować do zameldowania potrzebować będziesz :
  • dokument potwierdzający tytuł prawny do własności, na przykład:
   • umowa najmu,
   • odpis z księgi wieczystej
   • decyzja administracyjna
   • orzeczenie sądu,
  • formularz zgłoszenia pobytu stałego  lub formularz zgłoszenia pobytu czasowego – pobierz i wypełnij w domu albo zrób to w swoim urzędzie gminy. Możesz też poprosić urzędnika, żeby wydrukował wypełniony formularz z systemu,
  • dokument tożsamości: dowód osobisty lub paszport,

Czy mogę zameldować się w wynajmowanym mieszkaniu bez zgody właściciela?

Oczywiście istnieje taka możliwość. Jeśli NIE jesteś właścicielem mieszkania w którym chcesz się zameldować, będziesz potrzebował:

 • dokument, który potwierdza tytuł prawny do mieszkania właściciela lub innego podmiotu, np. odpis z księgi wieczystej
 • formularz zgłoszenia pobytu stałego lub formularz zgłoszenia pobytu czasowego 
 • dokument tożsamości: dowód osobisty lub paszport.

Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały organ wydaje z urzędu, zaś w przypadku

Czy właściciel mieszkania może wymeldować zameldowanego najemcę?

Wymeldowanie z pobytu stałego kogoś bez jego zgody jest możliwe, ale będzie czasochłonne. Wynika to z tego, że urząd musi przeprowadzić postępowanie administracyjne. Składając wniosek o wymeldowanie np. byłego najemcy, należy wskazać we wniosku datę i przyczynę wyprowadzenia się z lokalu, zaś fakt nieprzebywania danej osoby w lokalu powinien zostać zweryfikowany przez urząd. Urząd przeprowadza postępowanie, w wyniku którego ustala czy osoba, która ma zostać wymeldowana faktycznie opuściła lokal, a następnie wydaje decyzję. Jest to tzw. przymusowy sposób wymeldowania osoby z pobytu stałego lub czasowego, która sama tego nie dokonała, a miała taki obowiązek.

Uwaga ! Jeżeli w toku przeprowadzonego postępowania okaże się że np. niechciany najemca nadal przebywa w naszym lokalu to urząd wówczas nie wymelduje takiej osoby.

Wniosek o wymeldowanie innej osoby może złożyć:

 • właściciel lokalu – trzeba wtedy wykazać własność, np. odpisem z księgi wieczystej;
 • inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu (np. najemca, dzierżawca) – tytuł prawny można wykazać np. umową.

Po przeprowadzeniu postępowania, urząd wydaje decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce stałego pobytu bez dopełnienia obowiązku wymeldowania się.

Czytaj także: Czy istnieje możliwość odzyskania prawa jazdy zatrzymanego za jazdę pod wpływem alkoholu?

Najnowsze wpisy na blogu

 • Czy mogę wymeldować niechcianego lokatora ?
  17 września 2023

  Czy mogę wymeldować niechcianego lokatora ?

  Czy istnieje możliwość zameldowania się bez zgody i wiedzy właściciela? Czy można wymeldować niechcianego lokatora?

 • Odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego
  17 września 2023

  Odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego – O czym warto wiedzieć ?

  Ustawodawca przewidział możliwość odbywania kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego, którego celem jest zdalne kontrolowanie miejsca…

 • ABC- dotyczące zasiedzenia nieruchomości.
  17 września 2023

  ABC- dotyczące zasiedzenia nieruchomości.

  Zgodnie z treścią art. 172 par. 1 k.c. posiadacz nieruchomości nie będący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie…

 • Uchylanie się od obowiązków rodzicielskich po decyzji sądu
  17 września 2023

  Kontakty rodzica z dzieckiem- co zrobić w przypadku, gdy mimo orzeczenia sądowego lub ugody zawartej przed sądem lub mediatorem rodzic nie wykonuje swojego obowiązku ?

  W praktyce dość często dochodzi do sytuacji, gdy mimo orzeczenia sądowego lub ugody zawartej przed sądem, lub mediatorem w przedmiocie…

 • Branża weselna a pandemia
  17 września 2023

  Wesele w dobie koronawirusa – jak wygląda sytuacja dla przedsiębiorców?

  Koronawirus przyczynił się do powstania wielu zakazów i obostrzeń, które w znacznym stopniu utrudniły funkcjonowanie poszczególnych przedsiębiorstw. W szczególnie problematycznej…

 • Komornik sądowy w czasie pandemii
  17 września 2023

  Egzekucja komornicza w czasie pandemii. Co może komornik?

  Pandemia koronawirusa w 2020 roku zamroziła działalność wielu przedsiębiorstw, jak i podmiotów publicznych. Ograniczenia dotknęły też komorników sądowych, którym wprowadzone…

 • Rozwód - od czego zacząć
  17 września 2023

  Rozwód- od czego zacząć?

  Postępowanie w sprawie o rozwód zaczyna się już w momencie sporządzania pozwu o rozwód. Pierwszym dylematem przed jakim stoi osoba…

 • Czy istnieje możliwość odzyskania prawa jazdy
  17 września 2023

  Czy istnieje możliwość odzyskania prawa jazdy zatrzymanego za jazdę pod wpływem alkoholu?

  Za prowadzenie samochodu po alkoholu polskie prawo przewiduje wysokie mandaty karne. Osobie zatrzymanej może również zostać odebrane prawo jazdy. Wielu…

 • Stwierdzenie nabycia praw do spadku i regulowanie spraw majątkowych - Adwokat Daria Żmudzin
  12 września 2023

  Postępowanie w sprawie stwierdzenia nabycia spadku- kiedy jest potrzebne?

  Czy konieczne jest regulowanie spraw majątkowych po zmarłym? Kiedy występuję się na drogę sądową celem stwierdzenia nabycia praw do spadku?…

 • Interesy majątkowe, zachowek i spory spadkowe - Adwokat Daria Żmudzin
  12 września 2023

  Zachowek – komu przysługuje i w jakiej wysokości?

  Interesy majątkowe stanowią bardzo ważną kwestią w naszym życiu. Niekiedy sprawy finansowe bywają bardzo skomplikowane, zwłaszcza w przypadku śmierci. W…