Skip to main content

Blog

Rozwód - od czego zacząć
17 września 2023

Rozwód- od czego zacząć?

Postępowanie w sprawie o rozwód zaczyna się już w momencie sporządzania pozwu o rozwód. Pierwszym dylematem przed jakim stoi osoba…

Czy istnieje możliwość odzyskania prawa jazdy
17 września 2023

Czy istnieje możliwość odzyskania prawa jazdy zatrzymanego za jazdę pod wpływem alkoholu?

Za prowadzenie samochodu po alkoholu polskie prawo przewiduje wysokie mandaty karne. Osobie zatrzymanej może również zostać odebrane prawo jazdy. Wielu…

Stwierdzenie nabycia praw do spadku i regulowanie spraw majątkowych - Adwokat Daria Żmudzin
12 września 2023

Postępowanie w sprawie stwierdzenia nabycia spadku- kiedy jest potrzebne?

Czy konieczne jest regulowanie spraw majątkowych po zmarłym? Kiedy występuję się na drogę sądową celem stwierdzenia nabycia praw do spadku?…

Interesy majątkowe, zachowek i spory spadkowe - Adwokat Daria Żmudzin
12 września 2023

Zachowek – komu przysługuje i w jakiej wysokości?

Interesy majątkowe stanowią bardzo ważną kwestią w naszym życiu. Niekiedy sprawy finansowe bywają bardzo skomplikowane, zwłaszcza w przypadku śmierci. W…

Obowiązek alimentacyjny i świadczenia na rzecz dzieci - Adwokat Daria Żmudzin
12 września 2023

Jak ustalić wysokość alimentów?

Alimenty to świadczenie głównie na potrzeby dzieci, które służą zaspokajaniu ich potrzeb. Obowiązek alimentacyjny może wynikać z: pokrewieństwa, powinowactwa, małżeństwa.…

Prawo opieki nad dzieckiem po rozstaniu rodziców - Adwokat Daria Żmudzin
10 września 2023

Jak uzyskać prawo do opieki nad dzieckiem?

Po rozstaniu rodziców zazwyczaj sąd wyznacza, komu przysługuje prawo opieki nad dzieckiem. Jednocześnie określane jest miejsce stałego pobytu dziecka oraz…