pogrzeb

Zachowek- komu przysługuje i w jakiej wysokości?

Interesy majątkowe stanowią bardzo ważną kwestią w naszym życiu. Niekiedy sprawy finansowe bywają bardzo skomplikowane, zwłaszcza w przypadku śmierci. W tego rodzaju okolicznościach mogą się nawet pojawić spory wynikające z tego, że ktoś poczuł się poszkodowany nieuwzględnieniem go w testamencie. W rzeczy samej, czasami bywa tak, że spadkodawca nie decyduje się przekazać swoich środków najbliższym, tylko obdarza mniej lub bardziej niespodziewanym podarunkiem zupełnie obcą osobę. W takich okolicznościach w domaganiu się swoich praw poszkodowanym może pomóc instytucja zawarta w przepisach cywilnych zwana zachowkiem.

Zachowek to rozwiązanie, które służy ochronie interesów majątkowych najbliższych osób spadkodawcy nawet w sytuacji, w której nic nie przewidziano dla nich w testamencie. Kto dokładnie jest uprawniony do tego, żeby korzystać z tej opcji? Otóż przeznaczona jest ona dla małżonków, dzieci, rodziców lub wnuków. Jak widać, grono to jest więc dość wąskie. Wyłączone jest z niego chociażby rodzeństwo.

Jak liczona jest wysokość zachowku?

Poza tym, że dość restrykcyjne zasady dotyczą tego, kto może ubiegać się o zachowek, istnieją także pewne reguły odnośnie wyliczania wysokości świadczenia. W tym kontekście osoby odpowiedzialne za przydzielanie zachowku odnoszą się do tego, jak dziedziczenie przebiegałoby w sposób ustawowy. W zależności od sytuacji wysokość zachowku może wynosić bądź to połowę ustawowego udziału, bądź to dwie trzecie ustawowego udziału. Czynnikiem decydującym o przyznaniu wyższej kwoty może być chociażby niepełnoletność bądź niezdolność do pracy.

Ubiegając się o zachowek, warto robić to w stosownym czasie. Jeżeli nie podejmie się należytych kroków przez pięć lat od momentu ogłoszenia testamentu, to przyjmuje się, że sprawa jest przedawniona a członek rodziny utracił prawo do ubiegania się o zachowek.

Trzeba też dodać, że osoby, których spadek ma zostać umniejszony ze względu na roszczenia bliskich zmarłego, mogą wcale nie być skore do oddawania części pieniędzy. W takiej sytuacji osobie chcącej uzyskać zachowek pozostaje ubiegać się o swoje prawa drogą sądową.

Czytaj również: ABC- dotyczące zasiedzenia nieruchomości


%d blogerów lubi to: