Rozwód- od czego zacząć?

Rozwód

Po pierwsze – POZEW

Postępowanie w sprawie o rozwód zaczyna się już w momencie sporządzania pozwu o rozwód. Pierwszym dylematem przed jakim stoi osoba pisząca pozew jest fakt- czy orzeczenie ma zapaść z winy naszego współmałżonka, wspólnej a może bez orzekania o winie ?

Są to istotne kwestie bowiem rzutują nie tylko na przebieg postępowania, ale również na inne roszczenia z tym związane.

dla przykładu:

Można sobie wyobrazić taką sytuację……. Strony zawierają związek z miłości. Na początku pożycie małżeńskie układa się w miarę poprawnie. Następnie z upływem czasu postępowanie jednego z małżonków ulega znacznemu pogorszeniu np. żona zaczyna być źle traktowana przez swojego małżonka- jest szykanowana, poddawana przemocy psychicznej i fizycznej. Z kolei w zachowaniu żony (mimo złego traktowania przez męża) nie możemy upatrzeć się winy za rozpad małżeństwa, bowiem dba ona o dom, dzieci i rodzinę. Pojawia się wówczas pytanie czy uzyskanie rozwodu małżeństwa trwającego przez kilkanaście, czy kilkadziesiąt lat z orzeczeniem – bez orzekania o winie- będzie dla takiej żony satysfakcjonujące z punktu widzenia honorowego, moralnego?

Z drugiej zaś strony czy mąż, który jest zdradzany przez małżonkę, która nie interesuje się nim i dziećmi będzie usatysfakcjonowany jeśli uzyska rozwód bez orzekania o winie?

WAŻNE!

W przypadku uzyskania orzeczenie, iż winnym rozpadowi naszego małżeństwa jest wyłącznie nasz współmałżonek, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, to wówczas na mocy art. 60 § 2 k.r.o.  sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku. Mówiąc prościej w takiej sytuacji małżonek wyłącznie niewinny może żądać odpowiednich alimentów na swoją rzecz.

W razie jakichkolwiek pytań w zakresie pomocy przy podjęciu decyzji w przedmiocie rozwodu z orzekaniem o winie czy bez orzekania o winie w tym skutków prawnych podjętej decyzji, jestem do Państwa dyspozycji.

Przeczytaj także: Czy rozwód z orzeczeniem o winie oznacza, że muszę płacić alimenty na byłego małżonka?

Po drugie- ZŁOŻENIE POZWU WE WŁAŚCIWYM SĄDZIE

Pozew o rozwód należy złożyć w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i dołączyć do niego odpis aktu małżeństwa, skrócone odpisy aktów urodzenia niepełnoletnich dzieci oraz dowód uiszczenia opłaty sądowej (lub wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych).

Pozew należy złożyć w sądzie okręgowym właściwym ze względu na ostatnie wspólne miejsce zamieszkania małżonków, o ile choć jedno z małżonków nadal tam mieszka. W innej sytuacji odpowiednim miejscem do złożenia pisma jest sąd okręgowy właściwy dla osoby pozwanej, chyba że nie można go wskazać, wówczas pozew należy złożyć w sądzie okręgowym właściwym dla powoda.

Pozew rozwodowy można złożyć osobiście w biurze podawczym sądu (warto mieć przy sobie kopię i poprosić urzędnika o potwierdzenie na niej przyjęcia pozwu) albo przesłać listownie listem poleconym.

Opłata od pozwu o rozwód wynosi 600,00 zł

Po trzecie- SPRAWA SĄDOWA

Każda sprawa jest inna, każda sprawa wymaga indywidualnego podejścia. Bywają sprawy rozwodowe, które zostają przeprowadzone w ciągu jednej rozprawy sądowej, ale są też takie, które ciągną się latami. Wszystko zależy od złożoności naszej sprawy oraz roszczeń jakie wywodzimy.

Decydując się na złożenie pozwu rozwodowego, trzeba pamiętać również o kosztach. Należy wziąć pod uwagę nie tylko opłatę za wniesienie pozwu, ale również rozważyć konieczność pojawienia się dodatkowych kosztów związanych z postępowaniem, wynikających na przykład z konieczności wystawienia opinii przez biegłego sądowego czy przeprowadzenia wywiadu przez kuratora sądowego.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s


%d blogerów lubi to: