Dziecko

Kontakty rodzica z dzieckiem- co zrobić w przypadku, gdy mimo orzeczenia sądowego lub ugody zawartej przed sądem lub mediatorem rodzic nie wykonuje swojego obowiązku ?

W praktyce dość często dochodzi do sytuacji, gdy mimo orzeczenia sądowego lub ugody zawartej przed sądem, lub mediatorem w przedmiocie kontaktów rodzica z dzieckiem, jeden z rodziców uchyla się od swego obowiązku.

UWAGA ! Ustawodawca przewidział możliwość nałożenia sankcji pieniężnej za naruszenie obowiązków w przedmiocie kontaktów z dzieckiem zarówno na rodzica, pod którego pieczą dziecko pozostaje, jak i na rodzica uprawnionego do kontaktu.

Przepisy kodeksu postępowania cywilnego przewidują, że w takiej sytuacji sąd opiekuńczy, uwzględniając sytuację majątkową tej osoby, zagrozi jej nakazaniem zapłaty na rzecz osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem oznaczonej sumy pieniężnej za każde naruszenie obowiązku.

W takim przypadku sąd opiekuńczy uwzględniając sytuację majątkową tej osoby, zagrozi jej nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej na rzecz osoby pod której pieczą pozostaje dziecko. Osobami uprawnionymi do kontaktu mogą być np. dziadkowie.

Postępowanie w sprawach dotyczących kontaktów z dzieckiem – jako, że jest to postępowanie nieprocesowe toczy się przed sądem rejonowym.  Wniosek o zagrożenie nakazaniem zapłaty powinien być skierowany do Wydziału Rodzinnego i Opiekuńczego Sądu Rejonowego miejsca zamieszkania lub pobytu dziecka.

Postępowanie o nałożenie kary pieniężnej jest dwuetapowe:

Etap I

Polega na tym, iż sąd w pierwszej kolejności wysłuchuje strony postępowania (wnioskodawcę/uczestnika). Na osobie inicjującej postępowanie spoczywa obowiązek wykazania na czym polegały naruszenia orzeczenia lub ugody. Następnie na podstawie zebranego materiału dowodowego sąd może zagrozić nakazem zapłaty określonej sumy pieniężnej osobie, która uchyla się od tego obowiązku. Jak wskazano powyżej kwota pieniężna będzie ustalona w zależności od sytuacji majątkowej i finansowej osoby, na którą ma być nałożone zagrożenie.

Etap II

Ma miejsce w sytuacji, gdy osoba wobec której zagrożono nakazem zapłaty określonej sumy pieniężnej narusza nadal postanowienia dotyczące orzeczonych kontaktów. W takiej sytuacji sąd nakazuje zapłatę określonej kwoty, która jest iloczynem liczby naruszeń i kwoty orzeczonej w pierwszym etapie postępowania.

Przepisy nie określają wysokości, ani górnej lub dolnej granicy sumy pieniężnej, której zapłatą może zagrozić sąd opiekuńczy osobie naruszającej obowiązki wynikające z orzeczenia albo ugody o kontaktach, a w dalszej kolejności nakazać zapłatę.

Przeczytaj także: Jak wygląda procedura w sprawie ustalenia ojcostwa?” i „Jak wygląda procedura w sprawie ustalenia ojcostwa?

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s


%d blogerów lubi to: