Odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego – O czym warto wiedzieć ?

Zostałem skazany na karę roku pozbawienia wolności. Czy mogę odbyć ją poza zakładem karnym ? Co do zasady tak- istnieje taka możliwość……

łóżko
Photo by Patryk Kamenczak on Pexels.com

Ustawodawca przewidział możliwość odbywania kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego, którego celem jest zdalne kontrolowanie miejsca pobytu skazanego przy użyciu środków technicznych. Dozór elektroniczny może być orzekany w następujący sposób:

  1. stacjonarny – polegający na stawianiu się przez skazanego w wyznaczonych dniach tygodnia i godzinach w określonym przez sąd miejscu;
  2. mobilny – sprowadzający się do kontroli bieżącego miejsca pobytu skazanego, bez względu na to, gdzie skazany się znajduje;
  3. zbliżeniowy – celem jest kontrola utrzymania przez skazanego określonej minimalnej odległości od osoby wskazanej przez sąd.

O tym w jaki sposób będzie odbywana kara decydują sąd penitencjarny. Uwaga! Dla właściwości miasta Łomża i okolic właściwym sądem penitencjarnym jest Sąd Okręgowy w Łomży.

Ważne ! Kara pozbawienia wolności wykonywana za pomocą dozoru elektronicznego zawsze przybiera postać dozoru stacjonarnego.

Dozór zbliżeniowy oraz mobilny ustawodawca przewidział do wykonywania środków karnych i zabezpieczających. ( o czym szerzej w innym artykule.)

Jesteś ciekaw jak wyglądają urządzenia do dozoru? Można sprawdzić to na rządowej stronie sw.gov.pl.

Jakie warunki należy spełnić, aby można było ubiegać się o wykonywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego:

UWAGA! Sąd penitencjarny może udzielić skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, jeżeli zostały spełnione łącznie następujące warunki:
1) wobec skazanego orzeczono karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą jednego roku i 6 miesięcy, a nie zachodzą warunki przewidziane w art. 64 recydywa podstawowa i wielokrotna § 2 Kodeksu karnego;
2) jest to wystarczające do osiągnięcia celów kary;
3) skazany posiada określone miejsce stałego pobytu;
4) osoby pełnoletnie zamieszkujące wspólnie ze skazanym wyraziły zgodę, o której mowa w art. 43h wykonywanie kary w systemie dozoru elektronicznego § 3;
5) odbywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego nie stoją na przeszkodzie warunki techniczne, o których mowa w art. 43h wykonywanie kary w systemie dozoru elektronicznego § 1.

Czy z wnioskiem takim może wystąpić tylko osoba która nie rozpoczęła jeszcze wykonywanie kary pozbawienia wolności?

Nie. Skazanemu, który rozpoczął już odbywanie kary w zakładzie karnym, można również udzielić zezwolenia na odbycie w systemie dozoru elektronicznego pozostałej części kary, jeżeli za udzieleniem zezwolenia przemawia dotychczasowa postawa i zachowanie skazanego. Uwaga! Kara pozbawienia wolności, którą skazany ma jeszcze odbyć nie może przekraczać jednego roku i 6 miesięcy.

Jak napisać wniosek i gdzie go należy złożyć?

Wniosek dotyczący udzielenia zezwolenia na wykonywanie kary w warunkach dozoru elektronicznego należy złożyć pisemnie do sądu penitencjarnego w którego okręgu znajduje się miejsce stałego pobytu skazanego.

Standardowe elementy każdego pisma kierowanego do sądu są następujące: miejsce i data sporządzenia pisma, oznaczenie osoby wnoszącej pismo wraz z dokładnym adresem oraz oznaczenie organu, do którego pismo jest kierowane.

W dalszej kolejności wskazać należy, iż tytułujemy nasze pismo jako: wniosek o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Tożsame zdanie wpisujemy w punkcie pierwszym naszego wniosku- gdzie wskazujemy nasze żądanie. O ile zawsze warto podać podstawę prawną wniosku, tak nie jest to element obligatoryjny.

Składając pismo można zawrzeć dodatkowy wniosek o wstrzymanie wykonania orzeczonej kary pozbawienia wolności. Należy pamiętać o tym, iż samo złożenie wniosku o SDE nie wywołuje skutku w postaci wstrzymania wykonania wobec czego skazany może być wezwany do stawienia się w zakładzie karnym.

Już we wniosku o dozór elektroniczny można również zawrzeć propozycję harmonogramu odbywania kary pozbawienia wolności w warunkach wolnościowych. W treści harmonogramu wskazujemy przedział czasu w ciągu doby i w poszczególnych dniach tygodnia, w których skazany może oddalić się ze wskazanego miejsca. Warto pamiętać, iż możemy w tym miejscu wskazać czas niezbędny do wykonywania pracy, ale również może to być np. czas niezbędny do wykonywania opieki nad dzieckiem lub schorowanym członkiem rodziny, a nawet czas niezbędny do wykonania praktyk religijnych. Katalog jest otwarty, przy czym to sąd każdorazowo oceni czy wyrazić zgodę na taki harmonogram.

Przeczytaj również: Czy mogę wymeldować niechcianego lokatora?

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s


%d blogerów lubi to: