HOME

Iura non in singulas personas, sed generaliter constituuntur (D.1.3.8) –

Prawa są stanowione nie ze względu na konkretne osoby, lecz dla wszystkich.

O KANCELARII

Oferujemy kompleksowe usługi prawne w różnych gałęziach prawa. Nasza kancelaria prawna specjalizuje się w prawie cywilnym, karnym, pracy, gospodarczym oraz administracyjnym. Wspieramy naszych klientów również w prawie rodzinnym i spadkowym. Zawsze staramy się znaleźć najlepsze rozwiązania.


Naszym klientom gwarantujemy pełną poufność oraz zachowanie etyki zawodowej na każdym etapie prowadzenia postępowania. Zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią.

Masz pytania ? Chętnie na nie odpowiem.

Zakres świadczonych usług:

Prawo karne

Kancelaria reprezentuje Klientów w sprawach karnych, na każdym etapie postępowania jako: obrońcy podejrzanego/oskarżanego oraz pełnomocnik pokrzywdzonego/ oskarżyciela posiłkowego (lub prywatnego).

W ramach świadczonych usług z zakresu prawa karnego oferuję: pomoc w sporządzaniu pism procesowych (wnioski, prywatne akty oskarżenia, zażalenia, apelacje, kasacje), reprezentację w postępowaniu przygotowawczym i sądowym, pomoc prawną w postępowaniu wykonawczym.

Prawo cywilne

Kancelaria reprezentuje klientów w sprawach cywilny, m.in o:

 • zasiedzenie,
 • stwierdzenie nabycia praw do spadku oraz o dział spadku,
 • zniesienie współwłasności nieruchomości,
 • zapłatę,
 • dochodzenie odszkodowań oraz zadośćuczynienia,
 • odstąpienie od umowy, rozwiązanie umowy,
 • ustanowienie służebności.

Prawo rodzinne

Zakres usług Kancelarii z dziedziny prawa rodzinnego i opiekuńczego obejmuje pomoc prawną, w tym reprezentowanie Klientów w postępowaniach sądowych. Do najczęstszych spraw należą:

 • rozwód lub separacja,
 • podział majątku wspólnego,
 • alimenty na rzecz dziecka,
 • alimenty na rzecz współmałżonka,
 • ustalenie miejsca pobytu dziecka,
 • władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem,
 • zgoda sądu na dokonanie czynności przekraczających zwykły zarząd majątkiem dziecka,
 • ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa,
 • ubezwłasnowolnienie.

Prawo pracy

W ramach świadczonych usług z zakresu prawa pracy reprezentujemy Klientów przed sądami powszechnymi m.in. w sprawach o:

 • zapłatę za godziny nadliczbowe,
 • uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne,
 • przywrócenie do pracy,
 • odszkodowanie.

Kancelaria świadczy pomoc prawną zarówno na rzecz pracowników jak i pracodawców. Reprezentujemy Klientów również przed organami państwowymi, w tym ZUS i Państwową Inspekcją Pracy.

Prawo administracyjne

Kancelaria świadczy profesjonalną obsługę prawną w sprawach z zakresu prawa administracyjnego.

Zakres usług kancelarii obejmuje między innymi:

 • reprezentację w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji rządowej i samorządowej,
 • reprezentację przed sądami administracyjnymi,
 • przygotowywanie pism w postępowaniu administracyjnym,

Prawo egzekucyjne

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie spraw związanych z egzekucją i ściąganiem należności. W tym zakresie wykorzystujemy narzędzia prawne, pozwalające na skuteczną windykację wierzytelności, oraz dotyczące przymusowego wykonania orzeczeń i innych aktów wydawanych w sprawach cywilnych w szczególności:

 • przedsądowe wezwanie do zapłaty
 • negocjacje w zakresie dobrowolnych spłat
 • prowadzenie postępowań sądowych
 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych

Co mnie wyróżnia?

Celem Kancelarii jest świadczenie usług prawnych na najwyższym poziomie.

Prawo jest moją pasją, dzięki której mam szansę przyczynić się do Twojego sukcesu.