Home

Z pasji do prawa. Z pasją do ludzi.

Każda sprawa jest inna. Każda sprawa wymaga indywidualnego podejścia.

Opisz mi swój problem prawny, a wskażę możliwości jego rozwiązania.

TO CO NAS WYRÓŻNIA:


powitanie

STARANNOŚĆ W DZIAŁANIU

 Wszelkie sprawy załatwiane w Państwa imieniu wykonuję z należytą starannością. Profesjonalizm oraz całkowite zaangażowanie w sprawę gwarantuje kompleksowe załatwienie sprawy, którą Państwo polecacie.
stos książek

WIEDZA I DOŚWIADCZENIE

Wykonując zawód adwokata oferuję wiedzę i doświadczenie z różnych dziedzin prawa. W pracy stawiam na pełne zaangażowanie we współpracę, profesjonalizm, innowacyjność w działaniu i przejrzystą komunikację.
notes z piurem

DYSPOZYCYJNOŚĆ

Stawiam na pełną dyspozycyjność, dlatego pozostaje w stałym kontakcie telefonicznym i mailowym z Klientami. Korzystanie z nowoczesnych technologii pozwala świadczyć mi usługi prawne niezależnie od siedziby Klienta na terenie całego kraju.

Kancelaria adwokacka

Kancelaria adwokacka adwokat Darii Żmudzin to staranność w działaniu, rzetelność, wiedza oraz doświadczenie, a także dyspozycyjność. Każdej sprawie oddajemy się w pełni, zapewniając klientom opiekę na każdym etapie postępowania. Wspieramy nie tylko klientów indywidualnych, ale również firmy. Zawsze dokładamy wszelkich możliwych starań, żeby udzielana przez nas pomoc spełniała oczekiwania naszych klientów. To oznacza, że podjęcie się pomocy, zawsze poprzedzamy dokładnym wywiadem z daną osobą. Szczegółowa i gruntowna analiza sprawy jest absolutną podstawą i pozwala również na stworzenie rzetelnego zestawienia kosztów postępowania. Nasi klienci mogą liczyć na uczciwość oraz pełne zaangażowanie już od pierwszych chwil.
Ponadto podejmujemy się prowadzenia nawet z pozoru bardzo skomplikowanych spraw i nigdy nie odpuszczamy. W razie takiej konieczności, wnosimy także środki odwoławcze od postanowień i wyroków sądów.

Kancelaria prawna z szerokim zakresem świadczonych usług

Oferujemy kompleksowe usługi w różnych gałęziach prawa. Nasza kancelaria prawna specjalizuje się w prawie cywilnym, karnym, pracy, gospodarczym oraz administracyjnym. Wspieramy naszych klientów również w prawie rodzinnym i spadkowym. Zawsze staramy się znaleźć najlepsze rozwiązania, a dodatkowo zależy nam na tym, żeby wszystkie rozprawy zakończyły się możliwie jak najszybciej. Co ważne, jesteśmy w ciągłym kontakcie z klientem, informując go o nowych ustaleniach. Dobra komunikacja jest w tym przypadku bardzo ważna, ponieważ pozwala usprawnić naszą pracę.
Naszym klientom gwarantujemy również pełną poufność oraz zachowanie etyki zawodowej na każdym etapie prowadzenia postępowania. Zachęcamy do kontaktu z naszymi adwokatami w celu ustalenia terminu pierwszego spotkania. Nasza kancelaria mieści się w Łomży.


PRAWO PRACY

podanie dłoni

Kancelaria świadczy fachową pomoc w dziedzinie prawa pracy. Wiedza i doświadczenie nabyte w ramach obsługi prawnej Klientów indywidualnych, jak również przedsiębiorców, pozwalają z sukcesem zakończyć toczące się postępowania. W ramach świadczonych usług z zakresu prawa pracy reprezentujemy Klientów przed sądami powszechnymi m.in. w sprawach o:

 • zapłatę za godziny nadliczbowe,
 • uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne,
 • przywrócenie do pracy,
 • odszkodowanie.

Kancelaria świadczy pomoc prawną zarówno na rzecz pracowników jak i pracodawców. Reprezentujemy Klientów również przed organami państwowymi, w tym ZUS i Państwową Inspekcją Pracy.

PRAWO ADMINISTRACYJNE

stos skoroszytów

Kancelaria świadczy profesjonalną obsługę prawną w sprawach z zakresu prawa administracyjnego.

Zakres usług kancelarii obejmuje między innymi:

 • reprezentację w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji rządowej i samorządowej,
 • reprezentację przed sądami administracyjnymi,
 • przygotowywanie pism w postępowaniu administracyjnym,

PRAWO EGZEKUCYJNE

rozsypane monety

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie spraw związanych z egzekucją i ściąganiem należności. W tym zakresie wykorzystujemy narzędzia prawne, pozwalające na skuteczną windykację wierzytelności, oraz dotyczące przymusowego wykonania orzeczeń i innych aktów wydawanych w sprawach cywilnych w szczególności:

 • przedsądowe wezwanie do zapłaty
 • negocjacje w zakresie dobrowolnych spłat
 • prowadzenie postępowań sądowych
 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych


PRAWO KARNE

człowiek patrzący przez karty

Kancelaria reprezentuje Klientów w sprawach karnych, na każdym etapie postępowania jako:

 • obrońcy podejrzanego/oskarżanego
 • pełnomocnicy pokrzywdzonego/oskarżyciela posiłkowego (lub prywatnego).

W ramach świadczonych usług z zakresu prawa karnego oferuję:

 • pomoc w sporządzaniu pism procesowych (wnioski, prywatne akty oskarżenia, zażalenia, apelacje, kasacje),
 • reprezentację w postępowaniu przygotowawczym i sądowym,
 • pomoc prawną w postępowaniu wykonawczym ( w tym: uzyskanie wyroku łącznego, udzielenie przerwy w wykonaniu kary, odroczenie wykonania kary, uzyskanie zezwolenia na wykonywanie kary w systemie dozoru elektronicznego, zawieszenie wykonania kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie);

PRAWO CYWILNE

półka z książkami

Kancelaria wspiera Klientów we wszelkich sprawach z zakresu prawa cywilnego. Usługi świadczone w tym zakresie obejmują w szczególności pomoc w sporządzaniu pism procesowych oraz reprezentację w postępowaniu sądowym i przedsądowym. Kancelaria reprezentuje klientów w sprawach cywilny, m.in o:

 • zasiedzenie,
 • stwierdzenie nabycia praw do spadku oraz o dział spadku,
 • zniesienie współwłasności nieruchomości,
 • zapłatę,
 • dochodzenie odszkodowań oraz zadośćuczynienia,
 • odstąpienie od umowy, rozwiązanie umowy,
 • ustanowienie służebności.

PRAWO RODZINNE

rodzina z dzieckiem

Zakres usług Kancelarii z dziedziny prawa rodzinnego i opiekuńczego obejmuje pomoc prawną, w tym reprezentowanie Klientów w postępowaniach sądowych. Do najczęstszych spraw należą:

 • rozwód lub separacja,
 • podział majątku wspólnego,
 • alimenty na rzecz dziecka,
 • alimenty na rzecz współmałżonka,
 • ustalenie miejsca pobytu dziecka,
 • władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem,
 • zgoda sądu na dokonanie czynności przekraczających zwykły zarząd majątkiem dziecka,
 • ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa,
 • ubezwłasnowolnienie.


O NAS:

Celem Kancelarii jest świadczenie usług prawnych na najwyższym poziomie. Prawo jest moją pasją, dzięki której mam szansę przyczynić się do Twojego sukcesu.

GODZINY OTWARCIA:

Pon. 9:00- 17:00

Wt. 9:00- 17:00

Śr. 9:00- 17:00

Czw. 9:00- 17:00

Pt. 9:00- 17:00